Depositogarantiestelsel – colectieve garantieregeling (CGR)

Het deposito garantiestelsel is een regeling die de belangen van de rekeninghouders waarborgt.Het deposito garantiestelsel geldt voor spaartegoeden.

Bijkantoren van buitenlandse banken die in een ander EU-land zijn gevestigd, vallen onder de garantieregeling van het betreffende EU-land. Argenta valt dus onder de Belgische Collectieve Garantieregeling.

De Belgische CGR geeft bescherming aan particulieren, kleine ondernemingen, verenigingen en stichtingen die een vordering hebben op de bank die in de problemen is geraakt en is onder andere van toepassing op tegoeden op betaal- en spaarrekeningen. De regeling voorziet in de terugbetaling van maximaal 20.000 EUR per rekeninghouder per bank.

Met ingang van 27 mei 2008 neemt Argenta deel aan het Nederlandse Deposito garantiestelsel.Dit houdt in dat rekeninghouders bij Argenta naast de bestaande bescherming van 20.000 EUR vanuit de Belgische Collectieve Garantieregeling een aanvulling krijgen tot 40.000 EUR. Voor de aanvullende bescherming van 20.000 EUR vanuit het Nederlandse stelsel geldt een eigen risico van 10%.

Hiermee is Argenta marktconform in de bescherming van haar rekeninghouders.