Welke hypotheekvorm hoort bij jou?

Vooral starters zijn wellicht wat minder op de hoogte van de vele hypotheekvormen die er bestaan. Financieel Comfort is niet alleen sterk in het geven van richting naar de beste hypotheek tegen de scherpste condities, maar ziet het ook als een taak duidelijkheid te brengen in de wir-war aan mogelijkheden. Hieronder leest u de kenmerken van de hypotheekvormen. De Financieel Comfort-adviseur wijst je verder de weg, zodat je achteraf nooit met vragen blijft zitten.

 

Lineaire hypotheek

 • Hypotheek op basis van contante aflossing
 • Gedurende de gehele looptijd  heeft u een vast bedrag aan maandelijkse aflossing
 • Hoge maandlasten bij aanvang (in vergelijking met andere vormen), die door de dalende hoofdsom afnemen
 • Door dalende hoofdsom van de hypotheek heeft u steeds minder aftrekbare hypotheekrente
 • 100 % zekerheid over aflossing op de einddatum
 • Afdekking bij overlijden d.m.v. een aparte overlijdensrisicoverzekering

Annuïteitenhypotheek

 • Hypotheek op basis van contante aflossing
 • Gedurende de gehele looptijd heeft u vaste bruto maandlasten bij een gelijkblijvende rentestand
 • Naarmate de duur vordert neemt de rente af en de aflossing toe, uw netto lasten stijgen
 • 100 % zekerheid over aflossing op de einddatum
 • Afdekking bij overlijden d.m.v. een aparte overlijdensrisicoverzekering

Aflossingsvrije hypotheek

 • Geen verplichte contante aflossing
 • Alleen maandelijkse rentelasten
 • Doordat alleen rente verschuldigd is, goedkoopste hypotheekvorm
 • Afdekking bij overlijden d.m.v. aparte overlijdensrisicoverzekering
 • Doordat er niet verplicht wordt afgelost blijft er een restschuld over welke niet aftrekbaar is
 • Hoogte van de lening kan maar tot 50 % van de marktwaarde van de woning worden verstrekt

Bankspaarhypotheek

 • Hypotheek op basis van gekoppelde spaarrekening
 • Geen verplichte contante aflossing
 • Rentevergoeding over spaarrekening gelijk aan de te betalen hypotheekrente
 • Gegarandeerde vermogensopbouw die hypotheek op einddatum geheel of gedeeltelijk aflost
 • Onbelaste vermogensopbouw (binnen bestaande fiscale spelregels)
 • Vermogensopbouw nooit hoger dan hypotheekbedrag
 • Afdekking bij overlijden d.m.v. een aparte overlijdensrisicoverzekering

Spaarhypotheek

 • Hypotheek op basis van gekoppelde levensverzekering
 • Geen verplichte contante aflossing
 • Rentevergoeding over spaarpremie gelijk aan de te betalen hypotheekrente
 • Gegarandeerde vermogensopbouw die hypotheek op einddatum geheel of gedeeltelijk aflost
 • Onbelaste vermogensopbouw (binnen bestaande fiscale spelregels)
 • Vermogensopbouw nooit hoger dan hypotheekbedrag
 • Uitkering bij overlijden gegarandeerd
 • Door koppeling rentevergoeding levensverzekering met hypotheekrente een mindere mate van flexibiliteit

Levenhypotheek

 • Hypotheek op basis van “losse” levensverzekering
 • Geldverstrekker en Verzekeraar kunnen verschillend zijn
 • Rendement levensverzekering afhankelijk van winstdeling maatschappij met een minimale winstgarantie van 3% (rekenrente)
 • Door specifieke vermogensopbouw laag risicoprofiel
 • Vanuit vermogensopbouw wordt de hypotheek op einddatum geheel of gedeeltelijk afgelost
 • Eenmaal opgebouwde waarde komt bovenop winstgarantie en gaat nooit meer verloren
 • Geen verplichte contante aflossing
 • Uitkering bij overlijden optioneel, indien meeverzekerd gegarandeerd
 • Grote mate van flexibiliteit doordat levensverzekering niet direct gekoppeld is aan hypotheek
 • Onbelaste vermogensopbouw (binnen bestaande fiscale spelregels)

Beleggingshypotheek

 • Hypotheek op basis van “losse” levensverzekering
 • Geldverstrekker en Verzekeraar kunnen verschillend zijn
 • Rendement beleggingsverzekering afhankelijk van zelfgekozen beleggingsfondsen
 • Risicoprofiel afhankelijk van gekozen fondsen (in beginsel geen garantie)
 • Historisch gezien kans op hoger rendement dan andere vormen met een levensverzekering
 • Vanuit vermogensopbouw wordt de hypotheek op einddatum geheel of gedeeltelijk afgelost
 • Geen verplichte contante aflossing
 • Uitkering bij overlijden optioneel, indien meeverzekerd gegarandeerd
 • Grote mate van flexibiliteit doordat levensverzekering niet direct gekoppeld is aan hypotheek
 • Onbelaste vermogensopbouw (binnen bestaande fiscale spelregels)

Effectenhypotheek

 • Hypotheek op basis van een bestaande of nog op te bouwen beleggingsportefeuille
 • Geldverstrekker en Vermogensbeheerder kunnen verschillend zijn
 • Rendement beleggingsportefeuille afhankelijk van zelfgekozen beleggingsfondsen
 • Risicoprofiel afhankelijk van gekozen fondsen (in beginsel geen garantie)
 • Historisch gezien kans op hoger rendement dan andere spaarvormen met een levensverzekering
 • Vanuit vermogensopbouw wordt de hypotheek op einddatum geheel of gedeeltelijk afgelost
 • Geen verplichte contante aflossing
 • Afdekking bij overlijden d.m.v. aparte overlijdensrisicoverzekering
 • Optimale flexibiliteit
 • Fiscaal gezien geen opnamebeperkingen gedurende de looptijd
 • Belaste vermogensopbouw (1,2% over opgebouwde waarde, jaarlijks te verrekenen)

Overbruggingshypotheek

 • Kan alleen indien huidige onderpand een koopwoning is
 • De eventuele winst bij verkoop van de huidige woning (opbrengst minus eventuele huidige hypotheek) kan (gedeeltelijk) gefinancierd worden
 • Dit is alleen nodig indien de overdracht van de nieuw te kopen woning eerder plaatsvindt dan de verkoop van de huidige woning
 • Looptijd meestal 2 jaar

Combinatie van hypotheekvormen

Een kernachtige omschrijving van de verschillende leningdelen waaruit jouw combinatie bestaat vind je onder de andere met name genoemde hypotheekvormen.